Prohlášení výrobce Anschutz ohledně MANIPULACE  s bombami na stlačený vzduch!

Anschutz bomby na stlačený vzduch (max. 200 bar) jsou vystaveny velmi rozsáhlé a finančně náročné typové zkoušce pro schválení typu, která zahrnuje i komplexní průběžné testování, které pokrývá celý výrobní proces.

V posledních letech značně vzrostl počet výrobců na trhu, které vyrábějí bomby na stlačený vzduch..

Firma Anschutz nemůže zaručit Vaši bezpečnost, pokud používáte neoriginální tlakové láhve. Upozorňujeme Vás na skutečnou TÜV kvalitu těsnění v bombách se stlačeným vzduchem. Prosím, nepoužívejte žádné tlakové láhve, které nevykazují tuto Pečeť kvality!  Můžete ohrozit sebe i ostatní!

Používání bomb na stlačený vzduch od jiných výrobců může vést k velmi vysokým nákladům na opravy u Vaší zbraně a přinejhorším nebude zajištěna Vaše bezpečnost,  dokonce může dojít i  těžkým zraněním.

Prosíme, abyste, použili pouze originální Anschutz tlakové lahve, čtěte také návod k obsluze pozorně! Za škody jakéhokoli druhu, v důsledku změn dílů, změn nebo montáže ne-
originálních bomb,  nebude Vaše záruka na pušky platná a Anschütz GmbH & Co. KG nepřebírá tímto odpovědnost za zranění a škody.